Přejít na obsah

Top10supps.com Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Tato prohlášení platí pro veškerý obsah obsažený v https://top10supps.com, která bude dále označována jako Top10supps.com

Veškerý obsah, rady, recenze a prohlášení poskytnuté na webu Top10supps.com jsou určeny pouze pro zábavné účely. I když jsou informace poskytnuté na webu Top10supps.com použitelné na autory na základě jejich zkušeností, tato stejná očekávání nejsou za žádných okolností přenositelná na žádnou jinou osobu.

Redaktoři a autoři přispívající do Top10supps.com nejsou certifikováni žádným způsobem, aby poskytovali zdravotní rady nebo péči, a nepřijímají žádnou odpovědnost za jednotlivce, kteří zanedbávají toto prohlášení.

Kromě toho jsou všechny komentáře předložené společnosti Top10supps.com určeny pro zábavné účely, a to navzdory existenci nebo neexistenci rozumných představ.

Absolutně žádná z rad, nápadů nebo prohlášení obsažených na Top10supps.com by neměla být dodržována bez ohledu na kontext, ve kterém jsou zobrazeny. Kromě toho vždy doporučujeme správné uvážení uživatelů při prohlížení webových stránek nebo blogů na internetu. Než budete pokračovat, vždy si přečtěte informace, prohlášení o vyloučení odpovědnosti, zásady ochrany osobních údajů a další informační / právní dokumentaci.

Informace na této webové stránce nemusí nutně odrážet názory nebo názory společnosti Top10supps.com. Tyto informace jsou určeny pouze pro zábavné účely a nepředstavují odborné, lékařské nebo zdravotní poradenství nebo diagnózu a nesmějí být jako takové používány.

Hodnocení na této stránce není založeno na žádném nezávislém vědeckém testování. Informace na těchto stránkách nejsou kontrolovány zdravotnickým pracovníkem a mohou být použity pouze na vlastní nebezpečí. Ujistěte se, že budete postupovat podle pokynů na štítku podle toho, který produkt zakoupíte. Před použitím jakýchkoliv doplňků, které vidíte na těchto stránkách se vždy poraďte se svým lékařem.

Odmítnutí odpovědnosti:

Top10supps.com a její redaktoři nezasahují do nutričního doplňování přes řádnou lékařskou pomoc nebo léčbu. Pokud používáte jakékoliv léky nebo léky, které vám podal lékař nebo jste dostali na lékařský předpis, musíte se před použitím jakéhokoli doplňku výživy poradit s příslušným lékařem nebo s stejně kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Pokud podstoupíte léčebné postupy, poraďte se s příslušným terapeutem nebo zdravotnickým pracovníkem o možných interakcích mezi vaší léčbou, jakýmikoli léky nebo léky a možnými doplňky výživy nebo praktikami hostovanými na serveru Top10supps.com.

Top10supps.com nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli akce provedené po návštěvě těchto stránek a nepřebírá žádnou odpovědnost za zneužití doplňků. Top10supps.com a jeho redaktoři nezajistí, aby se nepředvídané vedlejší účinky nevyskytly ani při správném dávkování, a proto nenese žádnou odpovědnost za jakékoli vedlejší účinky doplňků nebo postupů hostovaných v rámci domény Top10supps.com.

Zřeknutí se odpovědnosti za ochranné známky:

Všechny produkty a značky uvedené na této webové stránce jsou ochrannými známkami příslušných společností.

Odmítnutí odpovědnosti:

Při čtení informací o možnostech produktů a služeb nalezených na webu Top10supps.com prosím víte, že výsledky se mohou u jednotlivých osob lišit a výsledky nejsou zaručeny. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že přesně poskytneme informace poskytnuté na těchto stránkách.

Tyto informace však nemají představovat ani zaručit, že někdo dosáhne určitého požadovaného výsledku. Použité posudky jsou pouze příklady a nejsou určeny k tomu, aby představovaly nebo zaručily, že někdo dosáhne stejných nebo podobných výsledků.

Výsledky se mohou lišit. Neexistuje žádná záruka, že techniky a strategie diskutované v těchto metodách a produktech mohou být v budoucnu duplikovány. Nemůžeme zaručit vaše budoucí výsledky a / nebo úspěch. Také nemůžeme zaručit, že budete udržovat výsledky, které zpočátku zažíváte.

Používání našich informací, produktů a služeb by mělo být založeno na vaší vlastní due diligence a souhlasíte s tím, že Top10supps.com a kterýkoli z jeho partnerů neodpovídají za žádné příčiny, které přímo nebo nepřímo souvisejí s používáním jakýchkoli služeb. , produkty nebo obsah nalezený na webu Top10supps.com.

Přejděte na začátek